Over Eeke

Curriculum Vitae Eeke Scheweer

Eeke

Publicaties
Auteur van Lenig leiderschap, Business Contact, 2004.
Auteur van Veelzijdig Coachen, Scriptum, 2000.
Auteur van Lesgeven kun je leren, didaktiek voor de docent EHBO en Reanimatie, uitgave van Het Oranje Kruis Den Haag, 1985.

 

Werkervaring(functies/werkkringen, met vermelding van tijdsperiode):
Adviseur Trainer bij HanzeConnect vanaf september 2004
Adviseur Trainer bij Managementcentrum ATOL vanaf 1995
Docent Andragologie bij de afdeling Verpleegkunde van de Hanze Hogeschool (1988)
Docent pedagogische en psychologische vakken bij de PABO te Heerenveen 1978-1979
Docent onderwijskunde bij de rechtsvoorgangers van de Hanzehogeschool vanaf 1975 en later bij de Hanzehogeschool.
Leraar algemene vakken bij het Lager Beroepsonderwijs in Groningen, van 1970- 1980
Hoofdonderwijzer in Wons, verschillende periodes vanaf 1972
Assistent Jeugdconsulent, Gorredijk en Sneek 1969-1970

Andere relevante activiteiten:
Stage bij het buddyproject Noord Nederland 1992 resulterend in het onderzoeksverslag ‘Met hoofd hart en handen’, over de beste manier om buddy’s (ingezet bij aids-patiënten) te begeleiden. Onder andere de problematiek van stress, burn-out en omgaan met verlies en rouw.

Opleidingen/behaalde diploma’s:
Leergang Interventiekunde    1998
Doctoraal Andragologie    1992
Voortgezette Opleiding Supervisorenopleiding  1986
Doctoraal onderwijskunde    1978
Akte volledig bevoegd onderwijzer    1969

Relevante Cursussen:
Socratische gespreksvoering, oktober 2005 – februari 2006.
Omgaan met verhalen in organisaties, oktober 2004 – februari 2005.