Over de hoed

Werk- en organisatieproblemen ontstaan vaak doordat managers en medewerkers de neiging hebben om vanuit één gezichtspunt naar de (problematische) werkelijkheid te kijken. Hun perspectief versmalt dan zó dat meer van hetzelfde doen, in plaats van eens iets heel anders. De creativiteit is in crisissituaties vaak ver te zoeken, terwijl die lenigheid van denken dan juist zo broodnodig is! Om dit kijken vanuit verschillend perspectief te stimuleren beschrijft E. de Bono, de grote denker over creativiteit in organisaties, zes verschillende gekleurde ‘denkhoeden’.

Elk van die gekleurde hoeden vertegenwoordigt een bepaalde manier van kijken naar de werkelijkheid.
Wie de rode hoed op heeft kijkt vooral naar emoties en intuïtie;
Met de witte hoed op ziet men vooral feiten, cijfers en informatie;
De zwarte hoed staat voor voorzichtigheid en een kritische beoordeling van de feiten;
Met de groene hoed op heeft men vooral oog voor voorstellen, suggesties en nieuwe ideeën;
De blauwe hoed moet ervoor zorgen dat het (denk)proces gestructureerd verloopt.
De gele hoed staat bij de Bono voor positief denken, het zien van voordelen en pluspunten. Geel heeft iets zonnigs, iets hoopvols en optimistisch.

De gele hoed in het logo van Catroll verwijst naar het oplossingsgerichte denken: wat werkt wèl en hoe kan dat behulpzaam zijn bij wat (nog) niet goed loopt? Het uitgangspunt bij training, advies of coaching is: ‘Besproei de planten en niet het onkruid’!