Boeken

In de rubriek columns op deze site heeft u reeds kennis kunnen maken met praktijkvoorbeelden uit het dagelijks leven en uit mijn werk als senior trainer, adviseur, coach of supervisor. De columns over actuele thema’s of thema’s die mij raken, worden steeds aangevuld. Naast collumns en ekele artikelen in de Coachinggids schreef ik twee boeken: Veelzijdig coachen en Lenig leiderschap.

Op deze pagina staat een beschrijving van beide boeken en links naar verschillende recensies op internet.

De boeken zijn niet (meer) in de boekhandel verkrijgbaar, Veelzijdig coachen kunt u nog op deze site bestellen. Klik op deze link om uw exemplaar direct te bestellen.

Deze boeken zijn op dit moment verkrijgbaar:

Veelzijdig coachen, een praktische handleiding voor leidinggevenden en begeleiders (direct bestellen)

Organisaties zijn voortdurend in beweging en hebben mensen nodig die kunnen en willen veranderen: medewerkers die nieuwe vaardigheden aanleren en nieuwe rollen op zich nemen. Leidinggevenden kunnen als coach een cruciale bijdrage leveren aan die ‘veranderbaarheid’ van medewerkers. In de snelle markt van vandaag hoort de ‘pet’ van de coach dan ook tot de standaardgarderobe van de manager – op alle niveaus in de organisatie.
Als coach stimuleert en begeleidt een manager het leerproces van directe medewerkers. Dat vereist inzicht in leerprocessen: hoe verlopen denkprocessen bij mensen, en hoe kan een coach daarbij interveniëren? Doeltreffend coachen betekent bovendien kunnen omgaan met de grote verschillen in karakter, beleving, leerstijl en handigheid van mensen. Ook moet een coach, zeker een coachende manager verschillende ‘brillen’ kunnen opzetten en zowel op de individuele medewerker als de belangen van de organisatie als geheel kunnen letten.
Coachen is dan ook een veelzijdige vaardigheid die geleerd moet worden. Eeke Scheweer vult die lacune op door een flinke portie didactiek toe te voegen en de beschikbare wetenschappelijke kennis te vertalen in praktische aanwijzingen voor de coach. Een praktische handleiding voor iedereen die snel thuis wil raken in coachen.

Lenig leiderschap, managen van ‘mooi werk’ ( te bestellen via www.mangementboek.nl)

Mooi werk is werk dat mensen met plezier en enthousiasme doen. Een leider zou zich de opdracht moeten geven zijn medewerkers ‘mooi werk’ te geven – en als hem dat lukt, heeft hij zelf ook mooi werk.
Maar leiderschap ontwikkelt zich niet vanzelf. Zelfs een ‘geboren leider’ moet een aantal leiderschapskwaliteiten leren. Met het voorbeeld van zijn voorganger kan de leidinggevende in een dynamisch bedrijf – een levende organisatie – niet meer uit de voeten. Medewerkers verschillen immers nogal van elkaar, en hun problemen en puzzels veranderen met de dag. Dat vraagt telkens weer om andere vormen van leiderschap.

Leidinggevenden moeten inspireren, faciliteren, bemoedigen, confronteren, empathisch zijn en eisen stellen, sturen en loslaten. In ‘Lenig leiderschap’ van Eeke Scheweer staat een veelkleurig leiderschapspalet centraal waarmee de leidinggevende lenig in kan spelen op verschillen tussen medewerkers, en hun productief kan maken bij telkens wisselende omstandigheden. Wie die verschillen kent, er goed mee omgaat, vastgeroeste patronen weet te doorbreken, en bovendien nog zorgvuldig omgaat met macht en communicatie, behartigt niet alleen de kwaliteit van dienstverlening en product, maar ook het welzijn van zijn medewerkers.
Recenties: