Het mes snijdt aan drie kanten bij Catroll

Wat onmogelijk lijkt, maakt Catroll mogelijk, om te beginnen het aan drie zijden
snijdende mes. Met deskundigheid en enthousiasme functioneer ik (Eeke Scheweer,
uw ‘makelaar in mooi werk’), al tientallen jaren op de markt van welzijn en geluk.
Coaching, advisering en training is voor mij ‘mooi werk’. Ik voel mij daarbij in mijn
element. Ik gun ook anderen ‘mooi werk’. Dat is werk dat iemand goed (aan)kan, dat
past bij wie hij is, waarbij hij een grote mate van autonomie heeft en een inspirerende
werkomgeving. Individuen en teams kunnen bij mij terecht voor een wijs en
aandachtig gesprek over hun loopbaan, hun werk, hun samenwerking, en vooral over
de vraag hoe dat werk voor hen mooier kan worden.

Heeft u een puzzel, vraag of probleem in uw werk en wilt u daar eens vrijblijvend met
een ervaren coach-supervisor-trainer over praten, neem dan contact met mij op. Dat
eerste gesprek kost u niets!

Ik doe mijn werk met plezier en tegen concurrerende prijzen, en… (nu leg ik uit hoe
het mes aan drie kanten snijdt) de helft van wat ik verdien met Catroll gaat naar drie
projecten die ik een warm hart toedraag: Terre des hommes, UNICEF en Oxfam
Novib.

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit
uitbuitingssituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving
kunnen ontwikkelen.

UNICEF, is de kinderrechtenorganisatie van de VN. UNICEF komt op voor de
rechten van kinderen, waar ook ter wereld. Daarnaast steunt UNICEF kinderen, biedt
hun zorg, onderwijs, bescherming, opvang, noodhulp, verpleging en voorlichting bij
o.a. hiv en aids, in oorlogsgebieden, bij rampen of andere ellendige noodsituaties.

Oxfam Novib bestrijdt armoede en onrecht in de hele wereld. Zij richten zich op het
bevorderen van de zelfstandigheid van de begunstigden, zodat de kans op succesvol
werk en een fatsoenlijk bestaan toeneemt.

Ik verwijs voor de doelstellingen en werkwijze van de organisaties naar hun websites.
www.terredeshommes.nl, www.unicef.nl en www.oxfamnovib.nl